Header afbeelding
Header afbeelding logo

Organisatie

Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's
Logo's

Waarom organisatieverandering nodig is
Organisaties moeten voortdurend aanpassingen maken om relevant te blijven, te groeien en te gedijen in een steeds veranderende omgeving. Dit kan variëren van het aanpassen van bedrijfsstrategieën en processen tot het herdefiniëren van de bedrijfscultuur en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en capaciteiten. Zonder verandering riskeren organisaties vast te lopen in oude gewoonten, inefficiënties en verouderde werkwijzen, waardoor ze achterblijven in een concurrerende markt.

Uitdagingen bij organisatieverandering
Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering is niet gemakkelijk. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 70% van alle veranderinitiatieven mislukt, waarbij het merendeel te wijten is aan de uitdaging om gedrag te veranderen. Andere uitdagingen zijn onder meer weerstand van medewerkers, gebrek aan betrokkenheid, ineffectieve communicatie, en het ontbreken van een heldere visie en duidelijk leiderschap.

Wat er nodig is voor succesvolle organisatieverandering
Succesvolle organisatieverandering vereist een doordachte aanpak en betrokkenheid op alle niveaus van de organisatie. Het is essentieel om een duidelijke visie en strategie te formuleren, draagvlak te creëren bij alle belanghebbenden, effectieve communicatie te waarborgen en medewerkers actief te betrekken bij het veranderproces en deze van bovenaf in te zetten.

LIGHTHORSE begeleidt organisaties bij het bereiken van alignment, execution en renewal.

Alignment verwijst naar het vermogen van een organisatie om de strategische doelen, visie en waarden af te stemmen op alle aspecten van de activiteiten en de medewerkers. Dit omvat het identificeren van kernwaarden, het vaststellen van meetbare doelstellingen en het creëren van een cultuur van betrokkenheid en samenwerking. Execution draait om het daadwerkelijk realiseren van de strategische doelen en plannen van de organisatie. LIGHTHORSE helpt om de strategieën om te zetten in actie. Renewal gaat over het vermogen van een organisatie om zich voortdurend aan te passen en te vernieuwen in reactie op veranderende interne en externe omstandigheden.

In de transformatie identificeren we gezamenlijk de belangrijkste gedragsveranderingen om de menselijke kant van transformatie te laten plaatsvinden en ervoor te zorgen dat deze duurzaam is.
We maken gebruik van verschillende diagnostische tools om de organisatie te helpen het startpunt te begrijpen, waaronder de organisatie gezondheid scan, waarden assessments, gestructureerde diepte interviews, Systems Thinking en Theory U.
Op deze manier vergemakkelijken we de transformatie van purpose, doel, cultuur, leiders en capaciteiten, niet slechts geïsoleerde of incrementele veranderingen.

Door te focussen op alignment, execution, renewal ontstaat er een gezonde en veerkrachtige organisatie. Dit resulteert in verbeterde prestaties op korte termijn en legt ook de basis voor duurzaam succes op lange termijn.
Ontdek hoe jij je organisatiedoelen snel en concreet kunt bereiken door Coaching, Trainingen, Intensives en Op maat gemaakte programma’s en trajecten.

Zie diensten voor verdere informatie.

LIGHTHORSE levert meetbare resultaten.

Kies LIGHTHORSE
Track record: bewezen transformatiemethode, unieke programma’s, snelle en blijvende gedragsverandering en resultaten
Impact: systemische aanpak, vooraanstaande innovatieve concepten en theorieën, praktijk en ervaringsgericht, tools en methodieken die écht het verschil maken
Garantie: prestatie afspraken, wij weten wat wij kunnen waarmaken


Book a call

Wat is de voorwaarde voor een succesvolle verandering

Het succesvol doorlopen van een organisatieverandering vereist verschillende voorwaarden, waaronder:

Duidelijk leiderschap en betrokkenheid
Leiders moeten een duidelijke visie communiceren, actief betrokken zijn bij het veranderingsproces en het goede voorbeeld geven.

Open communicatie en transparantie
Het is essentieel om open te communiceren over de redenen voor de verandering, de visie voor de toekomst en de voortgang van het proces. Dit creëert vertrouwen en betrokkenheid bij medewerkers.

Cultuur van verandering
Organisaties moeten een cultuur bevorderen die openstaat voor verandering, leren en continue verbetering. Dit omvat het aanmoedigen van een proactieve houding ten opzichte van verandering en het omarmen van nieuwe ideeën.

Betrokkenheid van medewerkers
Medewerkers moeten worden betrokken bij het veranderingsproces door middel van communicatie, training, participatie en het delen van verantwoordelijkheden. Dit vergroot de acceptatie en het draagvlak voor de verandering.

Adequate middelen en ondersteuning
Organisaties moeten de nodige middelen, tijd en ondersteuning bieden om de verandering succesvol te implementeren. Dit omvat onder meer budgetten, training, technologische ondersteuning en externe expertise indien nodig.

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: Verandering is vaak dynamisch en kan onderweg obstakels en uitdagingen tegenkomen. Het vermogen om flexibel te zijn en aanpassingen te doen aan het plan is cruciaal voor succes.

Continue evaluatie en feedback: Het regelmatig evalueren van de voortgang van de verandering en het verzamelen van feedback van medewerkers helpt om bij te sturen en obstakels te identificeren die moeten worden overwonnen.

Duurzaamheid en borging: Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de veranderingen op lange termijn worden geborgd in de organisatiecultuur en -processen. Dit omvat het creëren van systemen voor monitoring, evaluatie en continue verbetering.

Reviews van onze klanten

 

In de meerdaagse sessies heb ik door de variëteit in het programma van meditatie, opstellingen, ademhalingsoefeningen en de paarden een diep inzicht gekregen in mijn gevoelsleven en dat heeft mij veel meer in balans gebracht. Voorheen gebruikte ik voornamelijk mijn hoofd en nu is het meer een samenspel met mijn hart en onderbuik. Ook de individuele reizen met ‘de paddestoelen zijn verhelderend en baanbrekend waarbij ik mij altijd veilig en vertrouwd heb gevoeld. 

Directeur/Lid RVT - Publieke sector

Afgelopen jaar hebben we meerdere team-sessies met Lighthorse gedaan. Die sessies zijn instrumenteel geweest in de transformatie van ons team. Door de verschillende oefeningen (met en zonder paarden…) hebben we grote stappen gezet naar een “betrouwbare kudde”. Zo hebben we het vertrouwen in elkaar versterkt en en de basis gevormd voor ons Team 2.0.  

Directeur - Financiële sector

Ik kan met volle overtuiging zeggen dat het een geweldige ervaring was. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn team. Het is een verademing om de praktische aspecten van reflectie met paarden te ervaren, in plaats van urenlang door boeken te moeten bladeren over natuurlijk leiderschap. 

Director Brand Communications Media & CSR

Oorspronkelijk gestart met een leiderschapstraining en vervolgens een grote organisatie transformatie, zagen we al snel ook grote voordelen voor medewerkers met mentale problemen of uitdagingen. Niet alleen omdat we de wachttijd voor onze medewerkers hiermee aanzienlijk kunnen verkorten ten opzichte van de reguliere geestelijke gezondheidszorg, maar vooral omdat we zeer grote voordelen en resultaten zien in de praktische aanpak van Lighthorse.

HR adviseur - Retail sector

Wij zien, en horen terug van onze medewerkers, dat zij relatief snel échte gedragsveranderingen weten te bereiken en te borgen. Hierdoor blijven zij, of komen snel terug, in het maatschappelijke ritme en kunnen constructief aan de slag met zichzelf en hun situatie. Dit komt niet alleen door de inzet van de paarden maar zeker ook door de zeer ervaren coaches en psychologen en experts. Absoluut een aanrader voor wie toe is een échte nieuwe start! 

HR adviseur - Retail sector

Ik heb zeer veel respect en waarderingen voor de inzet, toewijding en liefde die Sandra en Alwine gegeven hebben. Daarnaast is er een zeer indrukwekkende verzameling aan kennis en vaardigheden die aan bod komt. Het resultaat is het bewijs van hoe goed het voor mij was. Ik had bijna een 10 gegeven, maar ik heb geleerd dat een 10 niet altijd het mooiste hoeft te zijn ?

Managing Director - Financiële sector

Zeer intensief, waardevol, leerzaam en mooi, het overtrof mijn verwachtingen. De combinatie van theorie, praktijk (oefeningen) en ontspanning levert direct waardevolle gedragsverandering (inzichten) op. 

COO - Financiële sector

Ik heb inzicht gekregen in mijn eigen sterke kanten en de ruimte om deze in te zetten in mijn organisatie. Ik zie op mijn eerste werkdag na het programma al direct resultaat. Ik heb er zeker meer uit gehaald dan ik had verwacht. Het is een serieus programma van formaat en een echte life changing experience. 

Strategisch Projectleider - Onderwijs sector

Zeer positief! Afwisselend programma, met theorie en verschillende vormen van verdieping en oefening, waaronder met paarden. Verrassende en veilige, positieve sessie met truffels, had twijfel om dit te doen, maar ben blij dat ik het heb gedaan. Bovenal was het effectief: ik heb echt het gevoel dat we doorbraken hebben gerealiseerd. 

CFO - Publieke sector

Dit was voor mij niet zomaar coaching. Meer een laatste redding.  Als ik allemaal moet gaan beschrijven wat ik geleerd heb kan ik beter een boek gaan schrijven. Laten we ze zeggen dat ik een hele andere kijk op het leven heb gekregen. 

Verkoop medewerker - Retail sector

Een meer directe vorm van feedback kun je niet krijgen, omdat je direct het effect van je eigen denken, voelen, handelen terug ziet in de reactie daarop van de paarden. 

HR adviseur - Retail sector

Wist in het begin niet wat te verwachten. Was zelfs sceptisch. Echter dat verdween heel snel toen ik merkte wat het mij deed en bracht. Op momenten zwaar maar zeer verhelderend.  

Vestigings manager - Retail sector

For me the combination of looking back at your old pains and script and planning for the future with clear goals and objectives really helps the lessons learnt land very well. I am still using these lessons everyday, Im aware more and more of the insights I have taken away from Lighthorse. I can recommend this to anyone who is serious about wanting to transform certain behaviours or patterns. Its not the easy way but it is the best way I have experienced 🙂 

CEO - Publieke sector

Het Lighthorse programma heeft mij goed geholpen bij mijn vraagstukken. Het was voor mij een goede combinatie tussen gesprekken, opstellingen en werken met de paarden. 

Manager Continuous Improvement - Technische sector

De coaching die tot nu toe gehad, was een opeen en dan een uurtje, de intensiteit en aangesloten hij het programma maakten enorm het verschil.

Procurement and construction director

Executives en senior leiders over ‘Leading the Way’

“Leading the Way” was een initiatief dat plaatsvond tussen 2013 en 2015, waarbij LIGHTHORSE nauw samenwerkte met 100 executives en senior leiders uit verschillende sectoren om inzichten te verzamelen over wat er nodig is om succesvol te zijn en duurzaam het verschil te maken in een snel veranderende omgeving.
Het ondernemersklimaat in Nederland tussen werd gekenmerkt door economische uitdagingen, voornamelijk als gevolg van de nasleep van de wereldwijde financiële crisis van 2008. In deze periode bevond Nederland zich in een recessie, gekenmerkt door een krimpende economie, stijgende werkloosheidscijfers en een algemene economische onzekerheid.

We hebben deze leiders geïnterviewd via Skype, waarbij we diepgaande gesprekken voerden over de uitdagingen en kansen waarmee ze werden geconfronteerd, evenals de strategieën die ze gebruikten om te gedijen in een steeds veranderende wereld.

Van deze waardevolle gesprekken hebben we een selectie gemaakt en hoogtepunten vastgelegd in video’s van 3 tot 4 minuten. Deze video’s bieden een inkijkje in de inzichten, ervaringen en beste praktijken van deze leiders.

Of het nu gaat om het omarmen van verandering, het stimuleren van innovatie, het cultiveren van veerkracht, of het creëren van een cultuur van betrokkenheid en empowerment, de “Leading the Way” video’s bieden waardevolle lessen en inspiratie en zijn nog steeds actueel en relevant.
Onderstaand een selectie van deze 100 interviews.

Contactformulier

    Bericht