Header afbeelding
Header afbeelding logo

Labels

Labels

LIGHTHORSE heeft niet alleen een eigen perspectief op AD(H)D en andere gedragsproblemen. Wij bereiken met onze Transformatie methode in korte tijd gewenste resultaten.

Wij geloven dat AD(H)D, en andere labels, vooral reacties zijn op ervaringen in de vroege kinderjaren, zoals tegenspoed, bepaalde gezinsdynamiek en opvoeding, sociaaleconomische factoren, relaties met leeftijdsgenoten en de schoolomgeving, sociale media en omgevingsstressoren door overactiviteit, prikkels, chronische stress of trauma. Deze ervaringen beïnvloeden de ontwikkeling van de hersenen en het gedrag.
Deze benadering impliceert dat vooral de ervaringen, gedragingen en omgevingsinvloeden van een individu met AD(H)D het brein vormgeven en bijdragen aan de ontwikkeling van symptomen.

In de praktijk zien we in de meeste gevallen na enkele sessies al direct resultaten als er met de Transformatie methodiek van LIGHTHORSE gewerkt wordt. Er ontstaat onder andere meer ontspanning, rust, focus, concentratie en meer zelfvertrouwen.

Wij pleiten voor een systemische benadering, waarbij de omgeving van het kind wordt ondersteund en naar onderliggende patronen wordt gekeken. Afhankelijk van de leeftijd van het kind of de jongere, helpen we het gezin om met stress, spanningen en emoties om te gaan en leren we ze deze te reguleren. Daarnaast leggen we de onderliggende patronen van de oorzaken bloot en transformeren deze.

Al in enkele sessies worden duidelijke vooruitgang en gewenste omstandigheden en resultaten bereikt.

De standaard kijk op AD(H)D (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) wordt bepaald door vooral een combinatie van genetische, neurobiologische en in mindere mate omgevingsfactoren.
Een alternatieve benadering voor de bestaande kijk op AD(H)D en de relatie tussen het brein en AD(H)D is dat het brein van personen met AD(H)D verandert als reactie op hun specifieke staat van zijn, ipv andersom. Deze benadering impliceert dat vooral de ervaringen, gedragingen en omgevingsinvloeden van een individu met AD(H)D het brein vormgeven en bijdragen aan de ontwikkeling van symptomen.

Enkele aspecten van deze benadering zijn

Ervaringsgerichte Neuroplasticiteit
In plaats van te kijken naar genetische of neurobiologische oorzaken als primaire aanstichter, legt deze benadering de nadruk op ervaringsgerichte neuroplasticiteit. Het brein heeft het vermogen om te veranderen in reactie op ervaringen, leren en omgevingsinvloeden.

Stress, Trauma en Omgevingsfactoren
Stress, trauma en andere omgevingsfactoren spelen een significante rol bij het vormgeven van het brein bij mensen met AD(H)D. Stress tijdens de vroege ontwikkeling of chronische stress kan leiden tot neurobiologische veranderingen die symptomen van AD(H)D kunnen veroorzaken of verergeren.

Gedragsmatige Aanpassingen en Neurologische Veranderingen
Het gedrag van mensen met AD(H)D kan leiden tot gedragsmatige aanpassingen die op hun beurt het brein beïnvloeden. Bijvoorbeeld, hyperactiviteit en impulsiviteit kunnen leiden tot bepaalde gedragspatronen die de neurologische ontwikkeling beïnvloeden.

Zelfregulering en Executieve Functies
Problemen met zelfregulering en executieve functies, kenmerkend voor AD(H)D, kunnen resulteren in herhaalde patronen van gedrag die het brein vormgeven om zich aan te passen aan deze specifieke uitdagingen.

Individuele Verschillen in Neuroplasticiteit
Mensen variëren in hun mate van neuroplasticiteit, en individuele verschillen kunnen van invloed zijn op hoe het brein reageert op omgevingsfactoren en ervaringen.

Deze benadering benadrukt de dynamische wisselwerking tussen de persoon met AD(H)D en zijn of haar omgeving. Het suggereert dat het brein van mensen met AD(H)D kan evolueren als reactie op de manier waarop ze zichzelf ervaren, leren en omgaan met hun omgeving. Het erkennen van deze complexiteit is cruciaal bij het ontwikkelen van een holistische benadering van begrip en behandeling van AD(H)D. Het onderstreept ook het belang van omgevingsfactoren, ervaringen en gedragsaanpassingen bij het vormgeven van de neurologische kenmerken van AD(H)D.

Het blijft echter belangrijk op te merken dat AD(H)D een complexe aandoening is.