Header afbeelding
Header afbeelding logo

Trauma

Trauma

Trauma vereist een alomvattende, integrale en persoonlijke aanpak. Trauma kan tot dissociatie leiden, ontwikkelingsprocessen verstoren en leiden tot een ontkoppeling tussen body, mind en soul. Traditionele gesprekstherapieën zijn niet toereikend om van een trauma te helen.

Trauma kan cognitieve processen verstoren en geheugenproblemen, negatieve denkpatronen en een vertekend zelfbeeld veroorzaken.
Trauma wordt in het lichaam opgeslagen. Het kan zich manifesteren als gevoelloosheid of verhoogde emotionaliteit, het niet goed kunnen voelen van de eigen behoeften, chronische pijn of spanning, lethargisch of overactief gedrag. Het is lastig om goed wensen en grenzen aan te geven en vrij te handelen doordat je vastzit in vecht-, vlucht- en bevriespatronen.
Trauma veroorzaakt vaak een gebrek aan passie en purpose, een disconnectheid waardoor er een gevoel van verbondenheid en ‘innerlijke guidance’ mist.

Trauma beïnvloedt de hele persoon en daarom is een geïntegreerde benadering noodzakelijk om afstemming tussen body, mind en soul te herstellen.
Om te helen van een trauma, dient je de oorsprong van het patroon en het gekoppelde gedrag te transformeren en vanuit een nieuw bewustzijn nieuw effectief gedrag te ontwikkelen waardoor je gewenste omstandigheden en resultaten te bereikt.

In onze ervaringsgerichte programma’s bereiken wij echte doorbraken.

Wij hebben ervaring met gevolgen van verkeersongevallen, PTSS, pesten, verlating, scheiding, oorlogsgeweld, huiselijk geweld en emotioneel en fysiek misbruik, verwaarlozing, seksueel misbruik, verslaving en ziekte van gezinsleden.

Programma´s
Breakthrough Programma
Expand Programma