Header afbeelding
Header afbeelding logo

Over

Wij bieden trainingsprogramma’s, tools en een unieke transformatiemethodiek die je helpen echte doorbraken te realiseren en gewenste resultaten te bereiken.
We hebben meer dan 20 jaar ervaring, we hebben samengewerkt met meer dan 30 grote bedrijven en familiebedrijven, met meer dan 100 leidinggevenden en senior leiders en met meer dan 5000 mensen.
De NPS score van LIGHTHORSE is 74.

LIGHTHORSE helps you to succeed and thrive by unleashing your true potential


Book a call

Missie

Onze missie bij LIGHTHORSE is om individuen, leiders en organisaties te transformeren, zodat ze hun volledige potentieel benutten, resourceful worden en in staat zijn om het verschil te maken en een positieve impact te hebben als een “force for good”.

Als vooraanstaande leider in transformatie streeft LIGHTHORSE ernaar verandering snel, effectief en gemakkelijk te laten plaatsvinden. Met behulp van onze transformatie methodiek en programma’s, bieden we niet alleen diensten die succes garanderen, maar ook floreren mogelijk maken in een competitieve en dynamische wereld.

We koesteren omgevingen waar authenticiteit, creativiteit en excellentie worden aangemoedigd. Door diepgaande transformatie mogelijk te maken, geloven we dat we de huidige uitdagingen, op welke schaal dan ook, kunnen aanpakken en een betere toekomst kunnen creëren.

Visie

Wij zijn ervan overtuigd dat de huidige uitdagingen, ongeacht hun schaal – of het nu op micro-, macro- of mesoniveau is – kunnen worden aangepakt door middel van diepgaande transformatie.

Deze diepgaande transformatie betreft niet alleen individuen, maar ook leiders en organisaties, met als doel resourceful te worden en bij te dragen aan gedrag en oplossingen die de verbinding, het welzijn, de vrede en de duurzaamheid bevorderen. We streven ernaar om een positieve kracht te zijn, een “force for good”.

We geloven dat snelle oplossingen en meer van hetzelfde niet langer voldoende zijn om de huidige uitdagingen te overwinnen. Het is tijd voor een fundamentele verandering, een transformatie die de essentie van wie we zijn en hoe we handelen herdefinieert, zodat we effectiever en duurzamer kunnen bijdragen aan een betere wereld.

Waarden

Wij geloven dat onze waarden de basis vormen voor de positieve impact die we hebben op onze klanten, onze gemeenschap, en de wereld als geheel. Terwijl we groeien en evolueren bieden onze waarden een constant kompas.

* Hart en ziel
* Grensverleggend
* Net een stap verder
* 100% verantwoordelijk
* Groei mindset
* Persoonlijk meesterschap
* Teamgeest
* Resultaatgericht

Ons team

Het LIGHTHORSE-team heeft een breed scala aan talenten, expertises en ervaringen, met een gedeelde passie voor transformatie.

De coaches en trainers van LIGHTHORSE hebben een leergang bij LIGHTHORSE doorlopen tot Transformatiecoach. Daarnaast werkt LIGHTHORSE met een vaste groep Body & Mind experts voor programma’s en met een netwerk van professionals voor de Incompany programma’s. Zodat we voor iedere opdracht een passend team kunnen samenstellen om aan de behoefte en het ontwikkeldoel tegenmoet te komen.

Heb je interesse om ons team aan te vullen neem dan contact op

Logo's

Sandra Geisler

Logo's

Alwine van Heemstra

Logo's

Nienke den Os

Logo's

Mabelle Smit

Body & Mind Experts

Logo's

Tonja

Logo's

Gjalt

Logo's

Maria

Logo's

José

Logo's

Suzanne

Logo's

Carine

Onze uitgangspunten

‘Huidige’ uitdagingen kunnen uitsluitend opgelost worden door een ander bewustzijn en staat van zijn.

Onze persoonlijkheid is niet fixed en vaststaand, maar fluïde. Motieven en drijfveren en gedrag kunnen veranderen.

Je kunt oude ervaringen en patronen transformeren en vanuit nieuw bewustzijn gewenste omstandigheden en resultaten bereiken.

Je hebt invloed op je energie en daarmee op je vitaliteit en gezondheid.

Het functioneren van ons brein is een gevolg van onze interne staat en is daarmee beïnvloedbaar.

Als onze geest, lichaam en ziel in harmonie zijn, manifesteren we ons vermogen om resourceful te zijn. 

Natuurlijk Leiderschap

Bij LIGHTHORSE erkennen we het verschil tussen traditioneel leiderschap en natuurlijk leiderschap. Traditioneel leiderschap richt zich vaak op het verwerven van formele autoriteit en het uitoefenen van controle over anderen. Natuurlijk leiderschap daarentegen draait om het cultiveren van authentieke verbindingen, het inspireren van anderen en het leiden vanuit een plek van innerlijke kracht en wijsheid.

In de huidige tijd, gekenmerkt door toenemende complexiteit, verandering en onzekerheid, is natuurlijk leiderschap meer dan ooit nodig. Hier zijn enkele redenen waarom:

1. Presence stelt leiders in staat om aanwezig te zijn in het moment en om te gaan met de uitdagingen en veranderingen die zich voordoen. In een wereld die voortdurend evolueert, is het essentieel voor leiders om flexibel en responsief te zijn.

2. Direction biedt een kompas voor actie te midden van onzekerheid. Duidelijke richting stelt individuen en teams in staat om gezamenlijk naar gemeenschappelijke doelen toe te werken en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

3. True relationships leggen de basis voor vertrouwen, samenwerking en veerkracht. In tijden van uitdaging hebben we sterke en ondersteunende relaties nodig om samen te werken en te innoveren.

4. Engagement motiveert mensen om zich in te zetten voor het bereiken van gemeenschappelijke doelen. Geïnspireerde en betrokken teams zijn veerkrachtiger en creatiever in het vinden van oplossingen voor complexe problemen.

5. Vitality and energy zijn cruciaal om veerkrachtig te blijven en effectief om te gaan met stress en druk. Door te investeren in welzijn en energie kunnen leiders zichzelf en anderen ondersteunen in het behalen van duurzame prestaties.

6. Personal mastery stelt leiders in staat om te groeien, te leren en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Zelfbewuste en wendbare leiders zijn beter in staat om effectieve beslissingen te nemen en anderen te inspireren.

Bij LIGHTHORSE helpen we individuen en organisaties om natuurlijk leiderschap te ontwikkelen door middel van onze unieke benadering en programma’s. We geloven dat iedereen het potentieel heeft om een natuurlijk leider te zijn en streven ernaar om dit te cultiveren in een tijd waarin het meer dan ooit nodig is.

Waarom Paarden

In nieuwe en onbekende situaties vertonen we vaak ons meest vertrouwde gedrag. Paarden reageren echter op wat we denken, voelen en uitdrukken via onze lichaamstaal, en niet alleen op het gedrag dat we vertonen. Als prooi- en kuddedieren moeten paarden voortdurend aanvoelen wat er binnen en buiten de kudde gebeurt om te overleven.

Met behulp van de Transformatie methodiek en de coachingsessies met paarden ben je in staat om niet alleen de patronen te herkennen die je belemmeren om je gewenste omstandigheden en resultaten te bereiken, maar ook om direct het gedrag te ontwikkelen dat hiervoor nodig is. Op deze manier internaliseer je de verandering onmiddellijk.

De benadering van LIGHTHORSE met paarden is uniek en onderscheidt zich van traditionele paardencoaching.
We werken met onze eigen paarden om de veiligheid en tijdens onze sessies te waarborgen. Ervaar zelf direct het krachtige effect van werken met paarden en de transformatie methodiek bij LIGHTHORSE.


Book a call

Psilocybine

Psilocybine is de werkzame stof die voorkomt in bepaalde soorten paddenstoelen en truffels, die legaal zijn in Nederland. Deze stof staat bekend om zijn geestverruimende werking. Wanneer psilocybine wordt geconsumeerd, kan het een reeks ervaringen veroorzaken, variërend van visuele en zintuiglijke veranderingen tot diepgaande spirituele inzichten en veranderde bewustzijnstoestanden.

In recente jaren is er een groeiende interesse ontstaan in het gebruik van psilocybine, met name in de context van persoonlijke ontwikkeling en therapeutische doeleinden. Mensen gebruiken psilocybine-truffels onder begeleiding van professionals voor zelfontdekking, emotionele verwerking, en het verkennen van diepere lagen van het bewustzijn. De ervaringen die tijdens deze sessies worden opgedaan, leiden tot verbeterde inzichten, verhoogd zelfbewustzijn, en verlichting van angst, PTSS, depressie en verslaving. Daarnaast wordt psilocybine steeds meer erkend vanwege zijn potentieel om creativiteit, probleemoplossend vermogen en emotionele intelligentie te verbeteren. 

Het gebruik van psilocybine voor persoonlijke ontwikkeling wordt ondersteund door groeiend wetenschappelijk onderzoek en een groeiend aantal getuigenissen van individuen die positieve resultaten hebben ervaren. Dit heeft geleid tot een toenemende acceptatie en legalisatie van psilocybine-therapie in verschillende delen van de wereld, waaronder Nederland. 

In de Verenigde Staten groeit de interesse in de toepassing van psilocybine bij leiders en organisaties als een middel om persoonlijke groei, leiderschapsontwikkeling en teamdynamiek te bevorderen en als een instrument voor het cultiveren van een innovatieve en succesvolle bedrijfscultuur. 

Hoewel het belangrijk is om voorzichtig te zijn en alleen onder begeleiding van professionals psilocybine te gebruiken, wordt het potentieel ervan als een waardevol instrument voor persoonlijke groei en genezing steeds meer erkend. 

Bij LIGHTHORSE wordt het gebruik van psilocybine uitsluitend gecontroleerd, op zeer kleine schaal, met behoud van privacy en een op een toegepast om het maximale effect te bereiken.

Achtergrond

Sandra Geisler, oprichter en managing director van LIGHTHORSE, heeft een persoonlijke reis doorgemaakt die haar heeft gevormd tot wie ze vandaag is. Ondanks dat haar gezin aan de buitenwereld gelukkig en succesvol leek, droeg ze een bovengemiddelde rugzak aan persoonlijke uitdagingen met zich mee.

Gedurende haar leven werd Sandra geconfronteerd met ernstige gezondheidsproblemen naast de gevolgen van de situatie achter de schermen. Desondanks voltooide ze haar universitaire studies en trad ze toe tot een gerenommeerd consultancybedrijf. Echter, een ski-ongeluk bracht haar carrière tot stilstand toen ze verlamd raakte en extreme gevoeligheid voor geluid en licht ontwikkelde.

Gedwongen tot rust, kon Sandra haar verleden niet langer negeren. Dit leidde tot een besluit om volledig trouw te zijn aan zichzelf, haar gezondheid en vitaliteit te herstellen, oude ervaringen en emoties te overkomen en vanuit passie en purpose te leven. In 2005 legde deze innerlijke reis de basis voor de transformatie methodiek van LIGHTHORSE, die gericht is op het faciliteren van diepgaande en snelle verandering.

Sindsdien heeft Sandra haar methodiek verfijnd en geperfectioneerd, waardoor deze steeds effectiever is geworden. De transformatie methodiek vormt nu de kern van de diensten en programma’s van LIGHTHORSE, en we zijn toegewijd aan het inspireren en begeleiden van anderen op hun eigen pad naar transformatie en groei.

De naam LIGHTHORSE

LIGHT: Symboliseert bewustzijn, verlichting, wijsheid en zuiverheid.
HORSE: Paarden symboliseren levenskracht, kracht, vrijheid en beweging. Ze zijn van oudsher gebruikt als transportmiddel. Ze symboliseren ook een reis, vooruitgang en transformatie.

Door de twee elementen LIGHT en HORSE te combineren, vertegenwoordigt LIGHTHORSE Transformatie; de reis naar meer vrijheid en liefde, wijsheid en kracht. Het symboliseert het benutten van de energie en kracht van het leven om naar een staat van groter bewustzijn te komen.
LIGHTHORSE staat voor een veerkrachtige persoon of organisatie die verbonden, moedig en volhardend, wijs en compassievol, aanwezig en daadkrachtig is en een heldere purpose heeft.

Salon tête-à-tête

Een goed gesprek begint aan de dis.

Sinds 1997 organiseert Sandra Geisler Tête-à-tête Salon bijeenkomsten, een “andere” ontmoetingsplek voor innovatieve ondernemers en leiders uit het bedrijfsleven, de overheid, de wetenschap, maatschappelijke organisaties. De bijeenkomsten vinden plaats op unieke locaties. Er worden gemiddeld twee of drie Salon bijeenkomsten per jaar georganiseerd. Het aantal deelnemers aan een Salon bijeenkomst is rond de 35 personen. Er worden ook grotere bijeenkomsten georganiseerd tot rond de 100 personen.

Programma
Een Salon bijeenkomst begint met een welkomstdrankje. Vervolgens worden de gasten verzocht om aan tafel plaats te nemen. Na een korte inleiding en kennismaking wordt er een voorgerecht geserveerd. Daarna begint de spreker van de avond met zijn of haar voordracht. Na het hoofdgerecht vindt er een verdere verdieping van het onderwerp plaats. De avond wordt afgesloten met een dessert en koffie en thee.

Enkele onderwerpen uit het verleden: Het herdefiniëren van het kapitalisme met Herman Wijffels, Luister naar de kunst van verandering met Miha Pogacnik, De rol van corporate governance bij waardevernietiging en waardecreatie met Donald Kalff, Bruto nationaal geluk; naar een nieuwe maat voor welzijn met Sander Tideman, Islamofobie en vreemdelingenhaat met Ed van Thijn, De relatie tussen Amerika en Europa met Maarten van Rossemj, Radicalisering in Nederland met Ahmed Marcouch, Een vorm van beschaving: de binnenkant van duurzaamheid met Klaas van Egmond, Eindeloos bewustzijn met Pim van Lommel.

Contactformulier

    Bericht