Header afbeelding
Header afbeelding logo

Stichting

Sandra Geisler wijdt haar leven aan het begrijpen van het verband tussen ziekte, trauma, stress en de samenleving. Hiermee wil zij voor kwetsbaren, slachtoffers en hun naasten écht het verschil maken. Met LIGHTHORSE Foundation zet zij haar innovatieve en effectieve transformatiemethodiek in. Deze helpt om te transformeren van overleven naar léven door oude (beperkende) patronen te doorbreken, het ware potentieel te (her)ontdekken, nieuw effectief gedrag te ontwikkelen en gewenste omstandigheden en resultaten te bereiken. In plaats van analyseren, praten en labelen, helpen we de oorsprong van het patroon waaruit het verontrustende gedrag en de ziekten voortkomt te transformeren.

Grote maatschappelijke uitdagingen zoals depressie, verslaving, labels, hart- en vaatziekten, diabetes, ontwikkelen zich in een razend tempo als het gevolg van een toenemende mate van stress en van een weeffout in het systeem, namelijk de wijze waarop er naar de uitdagingen wordt gekeken en hoe deze worden benaderd. Door patronen te transformeren en duurzaam te doorbreken kan een duurzame samenleving vormgegeven worden; van individuele naar collectieve transformatie met meer eenheid, heelheid en verbinding.

LIGHTHORSE Foundation richt zich daartoe in binnen- en buitenland op informeren en verbinden, ondersteuning en onderzoek.

Je kunt bijdragen door te doneren of als organisatie met ons samen te werken.

LIGHTHORSE Foundation helpt minder bedeelden met een traumatische ervaring die zijn vastgelopen om de kwaliteit van leven te vergroten. Een leven dat niet in het teken van slachtofferschap en of beperkingen staat, maar op basis van eigen veerkracht én met de juiste steun in plaats van quick fixes.
Thema’s:
Seksueel misbruik, huiselijk geweld, AD(H)D, PTSS, depressie

Maak vrijblijvend kennis

Ondersteuning

LIGHTHORSE Foundation helpt minder bedeelden met een traumatische ervaring die zijn vastgelopen om de kwaliteit van leven te vergroten op de thema’s van de stichting en de Transformatie methodiek.

LIGHTHORSE Foundation organiseert workshops en intensieve ontwikkeltrajecten.

Informatie

LIGHTHORSE Foundation informeert over de stand van zaken en de transformatiemethodiek, bevordert de toepassing daarvan door (slachtoffer)hulpverleningsorganisaties, instellingen en zorgprofessionals en het stimuleren van onderlinge samenwerking en verbinding.

LIGHTHORSE Foundation organiseert bijeenkomsten, lezingen en trainingen.

Onderzoek

LIGHTHORSE Foundation bevordert wetenschappelijk onderzoek, het valideren, verder ontwikkelen en breed toepasbaar maken van de transformatiemethodiek.

LIGHTHORSE Foundation gaat samenwerkingen aan met instituten, universiteiten, hoogleraren en onderzoekers voor het uitwisselen van kennis, het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, het valideren, verder ontwikkelen en breed toepasbaar maken van de transformatiemethodiek.

Doneer

Uw bijdrage aan LIGHTHORSE Foundation heeft een krachtige impact op de doelen en missie die wij nastreven. Of het nu gaat om het ondersteunen van de programma’s, het informeren of onderzoek. Uw donatie kan het verschil maken. Het maakt deel uit van een groter geheel van solidariteit en filantropie, waarbij individuen bijdragen aan het welzijn van anderen en positieve verandering in de wereld. Samen maken we het verschil.

LIGHTHORSE Foundation verkrijgt inkomsten door giften, donaties, subsidies, sponsorbijdragen, erfstellingen en legaten. LIGHTHORSE Foundation maakt uitsluitend gebruik van maatschappelijk geaccepteerde wervingsmethoden en is zorgvuldig bij het inschakelen van derden voor werving van financiële middelen.
LIGHTHORSE Foundation heeft geen winstoogmerk.

Contactformulier

    Bericht